Főoldal Rólunk
Boldog Gyermekkor Alapítvány
Óvoda bemutatása Szolgáltatások Letölthető dokumentumok Montessori Étkezés Zöld óvoda program
Zöld óvoda 2012-2013
Zöld óvoda 2013-2014
Zöld óvoda 2015-2016 Közlekedj okosan Óvodakert Fotógaléria
Csoportok
Dolgozók
Kapcsolat

Szolgáltatások

Alapellátásba tartozó térítésmentes szakszolgáltatások

 

 • Logopédia

Klug Józsefné

Óvodánkban több mint két évtizede folyik logopédiai (beszédjavító) munka. A heti rendszerességgel, kis csoportos formában zajló terápia a hangok pontos ejtésére, a helyes artikuláció elsajátítására, a szókincs és a nyelvi kifejező készség fejlesztésére irányul. A játékos oldott légkörű, az életkori és az egyéni sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő foglalkozásokon a gyermekek szívesen vesznek részt. A terápia hatékonyságának érdekében fontos a logopédus útmutatása alapján történő otthoni gyakorlás, melyhez változatos feladatokat biztosítunk a gyermekek számára. A szép, tiszta beszéd nemcsak az anyanyelv elsajátítása szempontjából fontos, hanem megkönnyíti az olvasás, írás és helyesírás alapjainak a megtanulását.

 

 • Gyógypedagógia

Klug Józsefné

Szakértői vélemények alapján egyéni fejlesztésben részesülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek.

 

  • Pszichológus

  Blaskovicsné Gál Zita

  Feladatai közé tartozik az óvodában folyó munka segítése, valamint a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai teamjein való rendszeres részvétel.

  A nevelési év első felében:

  • kiemelt cél az óvodába járó gyermekek és szüleik megismerése, igény szerint pszichológiai tanácsadás biztosítása számukra, megismerkedni az óvoda új dolgozóival
  • feltérképezni a pedagógusokat foglalkoztató problémákat, hogy segítően lehessen kapcsolódni a munkájukhoz

   

  Szeptember és október folyamán:

  • Fő tevékenysége az iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése, ennek érdekében a nagycsoportos korosztály fokozottabb figyelemmel kísérése, megfigyelése
  • A megfigyelések mellett fontos a rendszeres óvónői és szülői konzultáció, hogy lehetőség legyen a tapasztalatokat egy szakmai team keretein belül megbeszélni, így az óvónőkkel, a logopédussal, fejlesztő pedagógussal együttműködve határozhatók a meg a fejlesztési irányok és feladatok. → Az esetleges problémák időben történő felismerésével megelőzhetőek a későbbi tanulási zavarok, így az érintett gyerekek időben kerülhetnek a segítő, fejlesztő intézmények gondozása alá.

  További cél és feladat még a szülői értekezleteken való részvétel, bemutatkozás, valamint a nevelés során felmerülő kérdésekhez kapcsolódó előadások, foglalkozások tartása (pl: iskolaérettség).

   

  Gazdagító térítésmentes tevékenységek

   

  • Pöttöm torna

  Kakuszi Ildikó, Bacsó Vanessza, Pataki Fanni

  A Pöttöm torna megszeretteti a gyermekekkel a mozgást. Az óvodáskor a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés egymásra kedvező hatása. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros készségek, képességek kialakításának, formálásának, illetve fejlesztésének eszközei. Ezek a mozgásformák fejlesztik a koordinációs és kondicionális képességeket, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos a testtartásjavítás, az egyensúlyozás és a koncentráció. Óvja az ízületeket, izmokat és ezzel kizárja a sérülés lehetőségét. A rendszeres mozgás hatására javul az állóképesség.

  • Ovi-Foci:

  Kovács Milán

  A sporttevékenység során eredményesen fejleszthető a motiváció, az aktivitás, az önfegyelem, a kitartás, a bátorság, az akaraterő, a küzdeni tudás, az önbizalom, a fájdalomtűrés, továbbá kialakulhat a reális önértékelés is. Mindemellett elsajátíthatják a labdarúgás sportágán belüli alap mozgásformákat, fontos szerepet kap a gömbérzék fejlesztése és a foglalkozások során javítható a mozgáskoordináció is.

  • Kézilabda:

  Kotormán Attila

  A program lehetőséget biztosít a legkisebb korosztálynak, hogy játékos formában szerezzenek ismereteket a sportág alapjairól, figyelembe véve az életkornak megfelelő sajátosságokat. Ügyességüket, labdás biztonságukat számukra érdekes játékokba beépítve fejlesztjük. A korosztály jellemzője a hatalmas mozgás- és labdaszeretet, állandó igény a cselekvésre.

   

  • Jégkorcsolya

   A jégkorcsolyához biztosítja a Tisza Volán SC szakosztálya a szakképzett oktatókat és a korcsolyacipőket. A foglalkozásokon játékos feladatokkal ismertetik meg és szerettetik meg a gyermekekkel az új környezetet. Vidám hangulatban, könnyed, egymásra épülő feladatokkal megtanítják a korcsolyázás alapjait, a biztonságos jéghasználatot.

   • Zöld manó

   Görög Annamária, Juhász Brigitta

   Óvodánk 2015 novemberében második körben nyerte el a Zöld Óvoda címet.

   Környezetünk megismerésére, környezetünk védelmére való nevelés kiemelt feladata óvodánknak. Ezen ismereteket szeretnénk elmélyíteni azoknál a gyermekeknél, akik részt vesznek a foglalkozásokon.

   Gyakran járunk sétálni a közeli Hullámtéri erdőbe, megfigyelni a természet változásait. Gondoskodunk télen a madáretetőkről, nyáron pedig hogy legyen víz a madarak számára. Benti foglalkozásainkon megismerkedünk az év állataival, növényeivel, elmélyedünk egy-egy témában, melybe a gyermekek is aktívan bekapcsolódnak. Játékos, interaktív foglalkozásokkal fejlesztjük a gyermekek képességeit, készségeit, hogy környezetüket tisztelő, szerető gyermekekké váljanak.

   • Sakoca

   Búsné Lami Anikó, Torma Hajnalka


   Az óvodai sakk tehetséggondozás foglalkozásait, Herpai József Sakoca című könyve segítségével tervezzük meg. A sakkoktatás legfontosabb célja a logikus gondolkodásra való nevelés. Ez a tudatos és tervszerű gondolkodás, komoly szellemi igénybevételt vár el a gyerekektől, ezért csak nagycsoportosok vesznek részt a foglalkozásokon. A sakk fejleszti a memóriát, a taktikai készséget és a stratégiai gondolkodást. Segítségével a matematikai, logikus gondolkodás is fejlődik. Önuralomra, kitartásra, kudarc elviselésére is nevel. Feladatunk: a sakk szabályrendszerének elsajátítása, a figurák menetmódjának, tulajdonságainak megismerése, alapvető logikai összefüggések megalapozása, önálló döntéshozás kialakítása, kreativitás erősítése, memória fejlesztése.

   • Mesevarázs

   Börcsökné Hódi Tímea, Dobsáné Csáki Mónika

   „A mesék mindig időszerűek” (Anrical Estere)
   Évezredes hagyománya van a mesének. A jó mese felkelti a gyermek érdeklődését, elindítja képzeletét, hat érzelmeire, gondolkodására, megmozgatja alkotókedvét. A mesék gazdag nyelvezete megkönnyíti a gyermek számára azt, hogy tovább alakítsa saját világát is. Az óvodáskorú gyermek képzelőereje, kommunikációs készsége és érzelmei stabilizálódnak a mese álltal. Gazdagító tevékenységünk célja, hogy a gyermeknek élményben gazdag foglalkozásokat szervezzünk. Alakuljon szóbeli szövegértő képességük. A témaválasztásnál törekszünk az irodalmi alkotások és a népmesei gyűjtemények csokrából gyermekközeli meséket választani, melyeket az adott témához kapcsolódóan vizuális alkotásokkal tesszük maradandóvá. Figyelembe vesszük a gyermekek egyéni adottságait, igényeiket, motiváltsági szintjeiket. Igyekszünk külső helyszínek biztosításával színesebbé, élvezhetőbbé, értékesebbé tenni a tevékenységeket.

   • Dávid bácsi dalodája

   Veres Dávid

    

   Alapellátásba nem tartozó térítésmentes szabadidős tevékenységek

    

   • Zeneovi

   Dr. Zomboriné Gergely Klára

   Óvodánkban a zene iránt fogékony nagycsoportos korú gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy zeneovi foglalkozásokon vegyenek részt.

   A 3-7 éves gyermek érdeklődése a zene és a muzikalitás iránt rendkívül intenzív. Ezt kihasználva olyan készségeket, képességeket tudunk az énekléssel és a különböző ritmusgyakorlatokkal mozgósítani, melyek jól kamatoztathatók más területeken is (pl. figyelem és emlékezet fejlesztés, gyors reagálásra, kreativitásra késztető gondolkodás, az érzelmek kifejezése).

   Mindezek jól harmonizálnak az óvodában folyó nevelő munkánkkal, ezért szívesen adunk módot arra, hogy a tehetséges gyermekek lehetőséget kaphassanak a zenei foglalkozáson való részvételre, remélve, azt hogy iskolába kerülve is megmarad bennük az érdeklődés és az aktivitás a foglalkozás iránt.

    

   • Hittan

   Az algyői Szivárvány Óvodában évek óta lehetőség van római katolikus hittan foglalkozás megtartására – szülői igények figyelembevételével – az óvodás gyermekek számára. A hittanórák heti rendszerességgel folynak óvodában, az óvodavezetővel egyeztetett időpontban.

   A hittan foglalkozásokon a gyerekek már ilyen kis korban megismerkednek a bibliai történetekkel, beszélgetünk róluk, éneklünk és rajzolunk.

   • Száraz sószoba
   1. március óta óvodánkban, már száraz só szoba is működik (Himalája-sóval és parajdikő-sóval), melynek hatékonyságát a fényterápia növeli. Az egészséges életmódra nevelés szervesen kapcsolódik a helyi nevelési programunkhoz.

   A sófal kedvező mikro-klímájának köszönhetően az allergének és baktériumok száma alacsony szintre csökken, segítve ezzel a légutak tisztulását, fertőtlenítését az egészség megőrzését. A sófal kialakítása esztétikailag is élményt nyújt gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

    

   • Nedves sószoba

   Évszázadok óta közismert tény, hogy egyes barlangok, illetve só barlangok és a sós tengeri levegő az emberi szervezetre, főként a légzőszervekre jótékony hatást gyakorol, amit a népi gyógyászat régóta folyamatosan használ.

   Minden csoportból azok a gyermekek, akiknek szülei igénylik ezt a szolgáltatást hetente 1 alkalommal fél órát, töltenek a sószobában, ahol játékra, mesélésre, verselésre is van lehetőség. A gyerekek óvónők felügyeletével tartózkodnak a sószobában.

    

   Gazdagító tevékenységek térítés ellenében szülői igények alapján

    

   • Gyermektánc

   A gyermektánc foglalkozások célja:

   • Megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel a magyar népi játékok és dalok, kiszámolók, mondókák néhány szép változatát, mint a magyar nép szellemi kultúrájának részét.
   • Élménynyújtás, szórakoztatás, az együttlét, együttjátszás örömének megadása.
   • Gazdag játékrepertoár kialakítása.
   • Ízelítőt adni magyar néptáncaink néhány egyszerűbb eleméből táncos mozgások segítségével.
   • Néphagyományok, jeles napok megismertetése.
   • A gyermekek személyiségének teljesebb kibontakoztatása.
   • Aktivitásuk, a kreativitás fokozása, az egészséges önismeret és önértékelés kialakulásának elősegítése.    Gyermekjóga

   A gyermekjóga egy olyan érzelemközpontú mozgásforma, amelynek minden egyes pillanatát átszövi a mese és a játékosság. Célja a gyermekek mozgásigényének kielégítése, érzelmi intelligenciájának fejlesztése. A rendszeres foglalkozások testi, lelki és szellemi szinten egyaránt megalapozzák a gyermekek egészséges életét, segítenek a feszültség, a stressz és az elfojtott érzelmek oldásában, erősítik az immunrendszert, növelik a vitalitást.