Főoldal Rólunk
Boldog Gyermekkor Alapítvány Hírek Szolgáltatások Letölthető dokumentumok Montessori Heti étrend Zöld óvoda program
Zöld óvoda 2012-2013
Zöld óvoda 2013-2014
Zöld óvoda 2015-2016 Közlekedj okosan Fotógaléria
Csoportok
Dolgozók
Kapcsolat

Szolgáltatások

Alapellátásba tartozó térítésmentes szakszolgáltatások

 

 • Logopédia

Klug Józsefné, Hugli Veronika

Óvodánkban több mint két évtizede folyik logopédiai (beszédjavító) munka. A heti rendszerességgel, kis csoportos formában zajló terápia a hangok pontos ejtésére, a helyes artikuláció elsajátítására, a szókincs és a nyelvi kifejező készség fejlesztésére irányul. A játékos oldott légkörű, az életkori és az egyéni sajátosságokat messzemenően figyelembe vevő foglalkozásokon a gyermekek szívesen vesznek részt. A terápia hatékonyságának érdekében fontos a logopédus útmutatása alapján történő otthoni gyakorlás, melyhez változatos feladatokat biztosítunk a gyermekek számára. A szép, tiszta beszéd nemcsak az anyanyelv elsajátítása szempontjából fontos, hanem megkönnyíti az olvasás, írás és helyesírás alapjainak a megtanulását.

 

 • Gyógypedagógia

Klug Józsefné, Nyilasné Tóth Anett

Szakértői vélemények alapján egyéni fejlesztésben részesülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek.

 

 • Szomatopedagógus

Takács Angelika

Szakértői vélemények alapján egyéni fejlesztésben részesülnek a sajátos nevelési igényű gyermekek.

 

 • Pszichológus

Blaskovicsné Dr. Gál Zita

Feladatai közé tartozik az óvodában folyó munka segítése, valamint a kerületi Pedagógiai Szakszolgálat szakmai teamjein való rendszeres részvétel.

A nevelési év első felében:

 • kiemelt cél az óvodába járó gyermekek és szüleik megismerése, igény szerint pszichológiai tanácsadás biztosítása számukra, megismerkedni az óvoda új dolgozóival
 • feltérképezni a pedagógusokat foglalkoztató problémákat, hogy segítően lehessen kapcsolódni a munkájukhoz

 

Szeptember és október folyamán:

 • Fő tevékenysége az iskolaérettségi vizsgálatok előkészítése, ennek érdekében a nagycsoportos korosztály fokozottabb figyelemmel kísérése, megfigyelése
 • A megfigyelések mellett fontos a rendszeres óvónői és szülői konzultáció, hogy lehetőség legyen a tapasztalatokat egy szakmai team keretein belül megbeszélni, így az óvónőkkel, a logopédussal, fejlesztő pedagógussal együttműködve határozhatók a meg a fejlesztési irányok és feladatok. → Az esetleges problémák időben történő felismerésével megelőzhetőek a későbbi tanulási zavarok, így az érintett gyerekek időben kerülhetnek a segítő, fejlesztő intézmények gondozása alá.

További cél és feladat még a szülői értekezleteken való részvétel, bemutatkozás, valamint a nevelés során felmerülő kérdésekhez kapcsolódó előadások, foglalkozások tartása (pl: iskolaérettség).

 

Gazdagító térítésmentes tevékenységek

 

 • Pöttöm torna

Kakuszi Ildikó, Veres Csenge

A Pöttöm torna megszeretteti a gyermekekkel a mozgást. Az óvodáskor a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés egymásra kedvező hatása. A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok és feladatok a pszichomotoros készségek, képességek kialakításának, formálásának, illetve fejlesztésének eszközei. Ezek a mozgásformák fejlesztik a koordinációs és kondicionális képességeket, amelyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét, egészséges fejlődését. Fontos a testtartásjavítás, az egyensúlyozás és a koncentráció. Óvja az ízületeket, izmokat és ezzel kizárja a sérülés lehetőségét. A rendszeres mozgás hatására javul az állóképesség.

 • Ovi-Foci:

Pénzváltó Bence

A sporttevékenység során eredményesen fejleszthető a motiváció, az aktivitás, az önfegyelem, a kitartás, a bátorság, az akaraterő, a küzdeni tudás, az önbizalom, a fájdalomtűrés, továbbá kialakulhat a reális önértékelés is. Mindemellett elsajátíthatják a labdarúgás sportágán belüli alap mozgásformákat, fontos szerepet kap a gömbérzék fejlesztése és a foglalkozások során javítható a mozgáskoordináció is.

 • Kézilabda:

Laluska Balázs

A program lehetőséget biztosít a legkisebb korosztálynak, hogy játékos formában szerezzenek ismereteket a sportág alapjairól, figyelembe véve az életkornak megfelelő sajátosságokat. Ügyességüket, labdás biztonságukat számukra érdekes játékokba beépítve fejlesztjük. A korosztály jellemzője a hatalmas mozgás- és labdaszeretet, állandó igény a cselekvésre.

 

 • Zöld manó

Görög Annamária, Frittmann Erzsébet, Ruzsák Dóra

Óvodánk 2015 novemberében második körben nyerte el a Zöld Óvoda címet.

Környezetünk megismerésére, környezetünk védelmére való nevelés kiemelt feladata óvodánknak. Ezen ismereteket szeretnénk elmélyíteni azoknál a gyermekeknél, akik részt vesznek a foglalkozásokon.

Gyakran járunk sétálni a közeli Hullámtéri erdőbe, megfigyelni a természet változásait. Gondoskodunk télen a madáretetőkről, nyáron pedig hogy legyen víz a madarak számára. Benti foglalkozásainkon megismerkedünk az év állataival, növényeivel, elmélyedünk egy-egy témában, melybe a gyermekek is aktívan bekapcsolódnak. Játékos, interaktív foglalkozásokkal fejlesztjük a gyermekek képességeit, készségeit, hogy környezetüket tisztelő, szerető gyermekekké váljanak.

 

Alapellátásba nem tartozó térítésmentes szabadidős tevékenységek

 

 • Zeneovi

Dr. Zomboriné Gergely Klára

Óvodánkban a zene iránt fogékony nagycsoportos korú gyerekeknek lehetőségük nyílik arra, hogy zeneovi foglalkozásokon vegyenek részt.

A 3-7 éves gyermek érdeklődése a zene és a muzikalitás iránt rendkívül intenzív. Ezt kihasználva olyan készségeket, képességeket tudunk az énekléssel és a különböző ritmusgyakorlatokkal mozgósítani, melyek jól kamatoztathatók más területeken is (pl. figyelem és emlékezet fejlesztés, gyors reagálásra, kreativitásra késztető gondolkodás, az érzelmek kifejezése).

Mindezek jól harmonizálnak az óvodában folyó nevelő munkánkkal, ezért szívesen adunk módot arra, hogy a tehetséges gyermekek lehetőséget kaphassanak a zenei foglalkozáson való részvételre, remélve, azt hogy iskolába kerülve is megmarad bennük az érdeklődés és az aktivitás a foglalkozás iránt.

 

 • Hittan

Az algyői Szivárvány Óvodában évek óta lehetőség van római katolikus hittan foglalkozás megtartására – szülői igények figyelembevételével – az óvodás gyermekek számára. A hittanórák heti rendszerességgel folynak óvodában, az óvodavezetővel egyeztetett időpontban.

A hittan foglalkozásokon a gyerekek már ilyen kis korban megismerkednek a bibliai történetekkel, beszélgetünk róluk, éneklünk és rajzolunk.

 

 • Száraz sószoba
 1. március óta óvodánkban, már száraz só szoba is működik (Himalája-sóval és parajdikő-sóval), melynek hatékonyságát a fényterápia növeli. Az egészséges életmódra nevelés szervesen kapcsolódik a helyi nevelési programunkhoz.

A sófal kedvező mikro-klímájának köszönhetően az allergének és baktériumok száma alacsony szintre csökken, segítve ezzel a légutak tisztulását, fertőtlenítését az egészség megőrzését. A sófal kialakítása esztétikailag is élményt nyújt gyermeknek, felnőttnek egyaránt.

 

 

 • Nedves sószoba

Évszázadok óta közismert tény, hogy egyes barlangok, illetve só barlangok és a sós tengeri levegő az emberi szervezetre, főként a légzőszervekre jótékony hatást gyakorol, amit a népi gyógyászat régóta folyamatosan használ.

Minden csoportból azok a gyermekek, akiknek szülei igénylik ezt a szolgáltatást hetente 1 alkalommal fél órát, töltenek a sószobában, ahol játékra, mesélésre, verselésre is van lehetőség. A gyerekek óvónők felügyeletével tartózkodnak a sószobában.

 

Gazdagító tevékenységek térítés ellenében szülői igények alapján

 

 • Gyermektánc

A gyermektánc foglalkozások célja:

 • Megismertetni és megszerettetni a gyermekekkel a magyar népi játékok és dalok, kiszámolók, mondókák néhány szép változatát, mint a magyar nép szellemi kultúrájának részét.
 • Élménynyújtás, szórakoztatás, az együttlét, együttjátszás örömének megadása.
 • Gazdag játékrepertoár kialakítása.
 • Ízelítőt adni magyar néptáncaink néhány egyszerűbb eleméből táncos mozgások segítségével.
 • Néphagyományok, jeles napok megismertetése.
 • A gyermekek személyiségének teljesebb kibontakoztatása.
 • Aktivitásuk, a kreativitás fokozása, az egészséges önismeret és önértékelés kialakulásának elősegítése.
 • Görkorcsolya

A görkorcsolya fokozza az állóképességet, javítja a koordinációs készséget. Erősíti a láb és a törzs izmait. Fontos szerepe van a nagymozgások fejlesztésében.