Főoldal Rólunk
Boldog Gyermekkor Alapítvány
Óvoda bemutatása Szolgáltatások Letölthető dokumentumok Montessori Étkezés Zöld óvoda program
Zöld óvoda 2012-2013
Zöld óvoda 2013-2014
Zöld óvoda 2015-2016 Közlekedj okosan Óvodakert Fotógaléria
Csoportok
Dolgozók
Kapcsolat

Óvoda bemutatása

Kedves Szülők!

Engedjék meg, hogy egy pár gondolatot megosszak Önökkel óvodánkról, az Algyői Szivárvány Óvodáról!

A koronavírus utáni helyzetre való tekintettel a beiratkozás, az óvoda bemutatása átalakult.

Algyő Nagyközség Önkormányzata három épületben, de egy telephelyen működteti óvodánkat. Szerkezeti átalakítása 2009 óta folyamatos, egyre inkább megújuló környezetben, eszközökkel várjuk a gyermekeket.

Épületeink, játszóudvarunk, kertjeink felszereltsége lehetővé teszi számunkra a gyermekek sokoldalú fej lesztését. Földrajzi fekvésünk, a természet közelsége jó alapot ad arra, hogy kihasználjuk a minket körülvevő Tiszapart adta értékek megismertetését!

Csoportszobáink barátságosak és jól felszereltek. Nagy terek, füvesített udvarunk kellemes színtere a szabadtéri mozgásoknak, a szabad játéknak. Programjainkat, jó gyakorlatainkat folyamatosan fejlesztjük, minden nap új és új ötletekkel gazdagítjuk azokat.

Az Óvodai nevelés országos alapprogramja így fogalmaz: „A gyermek nevelése elsősorban a család joga, és kötelessége, s ebben az óvodák kiegészítő szerepet töltenek be.” Ezért kiemelt feladatunk a családokkal való kapcsolat ápolása, hiszen a gyermekek fejlődésének elősegítéséhez elengedhetetlen az együttműködés.

 Nevelőmunkánkban fontos azon szemlélet megerősítése, amely tevékenykedtetéssel összekapcsolt tanulást, nevelést támogatja. A gyermekek egészséges fejlődését, hátrányainak csökkentését, a tehetség kibontakoztatását; és – egyéni adottságaikra is figyelemmel – azoknak a képességeknek a folyamatos fejlesztését, amelyek támogatják a hozzánk járó gyermekek iskolai életre való alkalmasságát.

Az óvodások nevelését és fejlesztését szakképzett óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek és dajkák végzik. Az óvónők munkáját fejlesztő pedagógus és logopédus segíti. Alapító Okiratunk értelmében sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésével is foglakozunk; fejlesztésük speciális szakemberek bevonásával történik. Nevelőmunkánk minőségét az óvodapedagógusok színvonalas továbbképzései, valamint óvodánk partnerközpontú működése garantálja.

Célunk: hogy megőrizzük a gyermekkor nyugalmát, derűjét, mely már a Pedagógiai Programunk címében is szemléletesen megjelenik „Jó itt gyereknek lenni” mindemellett a gyermekeknek életre szóló élményeket és ismereteket nyújtsunk, valamint megalapozzuk azokat a képességeket, amelyek az elkövetkezendő éveikhez útravalóul szolgálnak.

Nagy szeretettel és szakmaiságunk minden tudásával várunk minden gyermeket családias, Montessori szemléletű intézményünkbe, melyet két kedves kolléganő (Boldizsár Gréta, Kakuszi Ildikó) képekben is megmutat Önöknek!

Algyő, 2021. március 26.

Ozsváth Lászlóné

Óvodavezető