Főoldal Rólunk
Boldog Gyermekkor Alapítvány
Óvoda bemutatása Szolgáltatások Letölthető dokumentumok Montessori Étkezés Zöld óvoda program
Zöld óvoda 2012-2013
Zöld óvoda 2013-2014
Zöld óvoda 2015-2016 Közlekedj okosan Óvodakert Adatkezelési tájékoztató Fotógaléria
Csoportok
Dolgozók
Kapcsolat

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2024/2025

2024. 04. 16.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2024/2025

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2024. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Ezen gyermekek beíratására/előjegyzésére is most lesz lehetőség!

 

Hivatkozással a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésben foglaltakra az óvodai beíratás időpontját az alábbiakban határozzuk meg:

 2024. április 22-23. (hétfő, kedd)

8:00-17:00 óráig

Helyszín: Algyői Szivárvány Óvoda

6750 Algyő, Kastélykert u. 17.

 

A beíratáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
  • valamint a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám)
  • gyermek oltási kiskönyvét
  • gyermek lakcím kártyáját
  • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
  • Kérjük továbbá igazolni, hogy a beíratásnál eljáró személy a gyermek törvényes képviselője, vagy a törvényes képviselő meghatalmazottja.
  • Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, az érvényes letelepedési, tartózkodási engedély bemutatása is szükséges.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról az Oktatási Hivatalt értesíteni.

 

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok letölthetőek: https://www.facebook.com/photo?fbid=898636878726478&set=pcb.898636968726469

Ozsváth Lászlóné

óvodavezető