Főoldal Rólunk
Boldog Gyermekkor Alapítvány
Óvoda bemutatása Szolgáltatások Letölthető dokumentumok Montessori Étkezés Zöld óvoda program
Zöld óvoda 2012-2013
Zöld óvoda 2013-2014
Zöld óvoda 2015-2016 Közlekedj okosan Óvodakert Fotógaléria
Csoportok
Dolgozók
Kapcsolat

Beiratkozás 2022

2022. 04. 07.

Beiratkozás 2022

ÓVODAI BEIRATKOZÁS
a 2022/2023-as nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti. Ezen gyermekek beíratására/előjegyzésére is most lesz lehetőség!

Hivatkozással a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdésben foglaltakra az óvodai beíratás időpontját az alábbiakban határozzuk meg:

2022. április 25-26.(hétfő, kedd) 8:00-17:00 óráig
Helyszín: Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert u. 17.

A beíratáskor be kell mutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 • valamint a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám)
 • gyermek oltási kiskönyvét
 • gyermek lakcím kártyáját
 • az óvodába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást (gyermekorvos által
  kiállított igazolás)
 • egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét, sajátos nevelési igényét,
  hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény,
  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
 • Kérjük továbbá igazolni, hogy a beíratásnál eljáró személy a gyermek törvényes
  képviselője, vagy a törvényes képviselő meghatalmazottja.
 • Amennyiben a gyermek nem magyar állampolgár, az érvényes letelepedési,
  tartózkodási engedély bemutatása is szükséges.


Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. évi CXC. törvény alapján óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének – jogszabályban előírt- utolsó határnapját (2022. május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok letölthetőek az óvoda honlapjáról:
www.algyoiovi.hu/