A mi óvodánk

A Dél-Alföld napsütötte vidékén, a Tisza partján helyezkedik el. A Tisza “töltés lába” egészen udvarunkig ér, változatos, gazdag környezet áll a gyermekek rendelkezésére. A lejtős töltés, a sík terület egyaránt megtalálható nálunk. Az udvaron árnyékot adó fák, folyamatosan nyíló virágok, sokféle növény, madár teremtenek sajátos hangulatot.

Az óvoda fenntartója Algyő Nagyközség Önkormányzata. Jelenleg 8 csoport elhelyezésére, 196 fő kisgyermek nevelésére van lehetőség. Az intézmény saját költségvetéssel, részben önálló gazdálkodással működik. Szakmai, pedagógia tekintetben önálló.

 Óvodánknak a “Szivárvány” nevet adtuk, amely arra emlékeztet, hogy a gyermek születésével egy újabb sokszínű egyéniség lépett életünkbe. A gyermek fizikai, szellemi fejlesztésének lehetőségét – mi szülők és óvodapedagógusok – ajándékul kaptuk, s nagy felelősség hárul ránk, amikor sokrétű színes összetételben biztosítjuk az egyénre szabott fejlődést.

A 3-6 éves korú gyermekeket úgy vezetjük be a közösségben való együttélésbe, hogy eközben érzelmileg, értelmileg, szociálisan gazdagodjanak egyéni képességeik kibontakoztatásával. Tesszük ezt abban a hitben, hogy nekünk kell őriznünk, a mi felelősségünk a gyermekek boldogsága.

Óvodai élet a szivárvány színeiben…

…helyi óvodai programunk a Montessori pedagógia alapelveire és eszközrendszerét magába foglaló, valamint a kompetencia alapú óvodai nevelés és oktatásra épülő változatos tevékenységet biztosító program.

Fontos, hogy a gyermekek megtanuljanak önálló döntéseket hozni, segítséget kérni és elfogadni. Saját tapasztalataikon keresztül megismerő, aktív, cselekvő egyéniséggé váljanak. Az óvodapedagógus segítőtársa a gyermekeknek és elvezeti őket azokhoz az eszközökhöz, amelyekre akkori fejlődése fokán szüksége van. Mária Montessori speciális eszközrendszert dolgozott ki, amelyek észrevétlenül fejlesztik a gyermekek készségeit, képességeit, hiszen az eszközben benne rejlik a fejlesztés lehetősége. Az eszközök a gyermekek számára elérhető polcon témák szerint csoportosítva, a megszokott helyükön találhatók:

  • a mindennapi életre felkészítő eszközök
  • érzékelést fejlesztő eszközök
  • anyanyelvi nevelés
  • írást olvasást elősegítő eszközök
  • matematikai nevelést segítő eszközök
  •  kozmikus nevelés, a természet az állatok a növények tiszteletére, megóvására nevelés

Napjainkban tudományos alapossággal átgondolva fejlesztik tovább e módszert.

A kompetencia alapú óvodai nevelés

Szerepe a helyi óvodai nevelési programunkban: a kompetencia alapú program-csomag egy komplex fejlesztési tervet tartalmaz, amelyet négy őselem: levegő, tűz, víz, föld köré épít.

A programcsomag megvalósulását interaktív tábla, játékgyűjtemények, zenei hanganyagok, a népi hagyományok színes leírása segíti, melyet a mindennapi életünk szervezésénél szívesen alkalmazunk.

Mindez gazdagítja óvodai életünket, a gyerekek változatos és sokoldalú fejlesztését biztosítja. Olyan kompetenciákat, ismereteket, képességeket fejlesztünk, amely segíti az alkalmazkodást, érvényesülést a felgyorsult világunkban.

A kompetencia alapú nevelés a gyermekek számára:

  • önfeledt, boldog gyermekkort
  • mindennap színes változatos élményeket az őket körülvevő világról, a természet csodáiról
  • kedvük, elképzeléseik, vágyaik szerinti játékot jelent

 Célunk a kompetencia alapú óvodai nevelés alkalmazásával az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés, az egyéni fejlesztés, differenciálás, a gyermek megismerése, fejlődésének nyomon követése. A kompetencia alapú nevelés és a Montessori nevelés együttes alapelveinek alkalmazása során kiemelt szerepet kap az egyénre szabott fejlesztés.

Mottó

“…mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük, és általuk”

(Weöres Sándor: A teljesség felé)